MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2017-04-19
Numer raportu 2/2017
Temat Decyzja administracyjna Prezesa URE odnośnie kary dla MERA S.A.
Źródło espi

Zarząd Mera S.A., w nawiązaniu do rb EBI 12/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w dniach 10, 11 i 12 sierpnia 2015r., wynikającego z art. 11 i art. 11d ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017r. Emitent otrzymał decyzję administracyjną Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 4.158 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych). Przekroczenie dotyczyło łącznie 15 godz. obowiązywania ograniczenia, które łącznie obejmowało okres 10-31 sierpnia 2015 r. i było związane z wyjątkowo wysokimi temperaturami i niskimi stanami wód w zbiornikach wodnych i rzekach co stanowił zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu art. 11c ust, 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.
Podstawę decyzji o publikacji raportu bieżącego stanowiła możliwa maksymalna wysokość kary pieniężnej za naruszenie ograniczeń w poborze energii elektrycznej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

< Poprzedni     Następny >