MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2017-12-21
13:43:00
9/2017 Nabycie akcji Teliani Valley Polska S.A. espi
2017-11-30
18:04:00
8/2017 Podjęcie przez Radę Nadzorczą MERA S.A. Uchwały - Wybór Biegłego Rewidenta espi
2017-11-29
13:04:00
16/2017 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą ebi
2017-11-24
13:53:00
15/2017 Koreka raportu okresowego nr 14/2017 z dnia 14.11.2017 r. - skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r. ebi
2017-10-25
16:47:00
13/2017 Rejestracja zmian Statutu MERA SA. ebi
2017-06-20
16:39:00
7/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu MERA S.A. w dniu 19 czerwca 2017 r. espi
2017-06-20
11:46:35
11/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ebi
2017-06-20
11:42:02
10/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19.06.2017r. ebi
2017-06-15
12:02:00
6/2017 Sprzedaż spółki zależnej MULTI PB Sp. z o.o. espi
2017-05-30
17:43:00
4/2017 Korekta raportu bieżącego nr 3/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał. espi
2017-05-30
17:36:25
9/2017 Korekta raportu bieżącego nr 7/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał. ebi
2017-05-22
10:44:15
8/2017 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. ebi
2017-05-22
10:41:44
7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał. ebi
2017-05-22
10:25:00
3/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał. espi
2017-05-18
18:53:17
6/2017 Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. ebi
2017-04-19
16:35:00
2/2017 Decyzja administracyjna Prezesa URE odnośnie kary dla MERA S.A. espi
2017-04-19
16:34:16
4/2017 Decyzja administracyjna Prezesa URE odnośnie kary dla MERA S.A. ebi
2017-04-04
20:00:00
1/2017 Nabycie akcji Teliani Valley Polska S.A. espi
2017-01-31 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku ebi