MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2016-06-27
Numer raportu 10/2016
Temat Wykup obligacji zwykłych na okaziciela serii J.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 czerwca 2016r. Spółka dokonała całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 12.300.000,00 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKLON000050", a notowanych przez GPW pod nazwą skróconą "MER0616".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

< Poprzedni     Następny >