MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2016-05-25
Numer raportu 5/2016
Temat Zmiana terminu przekazania raportu rocznego.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. informuje, że raport roczny za 2015 rok, którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 29.01.2016 r. na dzień 3 czerwca 2016 roku, zostanie opublikowany w dniu 1 czerwca 2016 roku.

Zarząd Spółki MERA S.A. („Emitent „) przekazuje zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

  • raport kwartalny za IV kw. 2015 r. - dnia 15 lutego 2016 r.
  • raport kwartalny za I kw. 2016 r. - dnia 16 maja 2016 r.
  • raport kwartalny za II kw. 2016 r. - dnia 16 sierpnia 2016 r.
  • raport kwartalny za III kw. 2016 r. - dnia 14 listopada 2016 r.
  • raport roczny za 2015r. - dnia 1 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >