MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2016-01-29
Numer raportu 1/2016
Temat Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. („Emitent „) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2015 r. - dnia 15 lutego 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2016 r. - dnia 16 maja 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2016 r. - dnia 16 sierpnia 2016 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2016 r. - dnia 14 listopada 2016 r.
  • Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2015r. - dnia 3 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Następny >