MENU

Raporty bieżące:


2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2015-06-16
Numer raportu 10/2015
Temat Rezygnacja/odwołanie Członka Zarządu.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku ze złożonym w dniu 15 czerwca 2015r. przez Pana Mirosława Rutowicza oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 30.09.2015r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 16 czerwca 2015r. Uchwałę nr 6/06/2015 o odwołaniu Pana Mirosława Rutowicza ze składu Zarządu Spółki z dniem 30.09.2015r. Powodem rezygnacji z pełnionej przez Pana Mirosława Rutowicza funkcji są względy osobiste.

< Poprzedni     Następny >