MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2015-12-29
Numer raportu 18/2015
Temat Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii J przez MERA S.A.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. w nawiązaniu do raportu nr 16/2015 z dnia 14.12.2015 r. informuje, iż 28 grudnia 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszego częściowego wykupu obligacji serii J z pierwotnym terminem wykupu w dniu 27.06.2016r.
Wykupu dokonano na podstawie otrzymanych od obligatariuszy oświadczeń akceptujących przedterminowy wykup.

Spółka wykupiła 10647 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł. każda, o łącznej wartości 10647000,00 zł.

Z emisji serii J pozostało 1653 sztuk obligacji o łącznej wartości 1653000 zł. notowanych na rynku Catalyst, które Spółka zamierza wykupić w pierwotnym terminie wykupu tj. 27.06.2016 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

< Poprzedni