MENU

Raporty bieżące:


2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2015-12-07
Numer raportu 15/2015
Temat Podpisanie istotnej umowy kredytowej.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. informuje, iż w dniu 07.12.2015 r. podpisano umowę na kredyt w kwocie 9000000,00 zł. przeznaczony na spłatę obligacji serii J.
Okres spłaty kredytu wynosi 120 miesięcy.
Warunki dotyczące prowizji, marży i zabezpieczeń nie odbiegają od rynkowych.
W opinii Zarządu umowa ta spełnia definicję umowy istotnej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

< Poprzedni     Następny >