MENU

Raporty bieżące:


2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2015-10-06
Numer raportu 13/2015
Temat Powołanie Zarządu nowej kadencji MERA S.A.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A z siedzibą w Lewinie Brzeskim (Spółka, Emitent) informuje, iż Rada Nadzorcza, uchwałą nr 1/10/2015 z dnia 05 października 2015 roku powołała Wiceprezesa Zarządu w osobie Rolanda Steyera.

Roland Steyer – Wiceprezes Zarządu jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, Kierunek Geologia, rok zakończenia studiów 1992.
Doświadczenie zawodowe:
1992 r. – 1993 r. referent d/s sprzedaży w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego "MARCO" Kędzierzyn-Koźle,
1993 r. – 1995 r. referent d/s sprzedaży w Gliwickim Centrum Kapitałowym S.A. Gliwice,
1995 r. – 1999 r. asystent bankowy w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle,
1999 r. – 2001 r. współwłaściciel Firmy Juropol w Kędzierzynie-Koźlu,
2001 r. - 2005 r. księgowy w Przedsiębiorstwie Młyny i Spichrze Zbożowe Musioł i S-ka sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle,
2005 r.- nadal główny księgowy w Mera S. A. Lewin Brzeski.
od 2014 Członek Rady Nadzorczej Teliani Valley Polska S.A.
Według posiadanych przez Spółkę informacji Pan Roland Steyer nie wykonuje działalności konkurencyjnej względem Emitenta. Pan Roland Steyer nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

< Poprzedni     Następny >