MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2014-09-24
Numer raportu 27/2014
Temat Istotna informacja – uzupełnienie raportu nr 26/2014 z dnia 23.09.2014 r.
Źródło ebi

Zarząd Emitenta informuje iż zwołanie NWZA Spółki MERA SA jest zapoczątkowaniem procesu konsolidacji części działalności grupy dotyczącej produkcji drzewnej, obejmującej produkcję i sprzedaż tarcicy, elementów drewnianych, płyty drewnianej, mebli litych i schodów w ramach spółki zależnej KLON S.A.

W tym celu ze struktury MERA S.A. zaplanowano wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. zakładu produkcji mebli i schodów. W kolejnym etapie MERA S.A. w zamian za aport w/w zakładu obejmie w spółce Klon S.A. nową emisję akcji.

Szczegółowe dane emisji i wyceny aktywów Zarząd poda w osobnym komunikacie. Termin przeprowadzenia konsolidacji planowany jest w listopadzie b. r.

Po zakończeniu konsolidacji Zarząd MERA S.A. będzie rekomendował dla spółki zależnej KLON S.A. przeprowadzenie procesu ubiegania się o rozpoczęcie notowań akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

Informacja zakwalifikowana została jako istotna z uwagi istotny wpływ na wyniki GRUPY, gdyż w opinii Zarządu Emitenta opisane powyżej działania spowodują podwojenie w krótkim okresie skali działalności biznesu drzewnego grupy.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

< Poprzedni     Następny >