MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2014-06-17
Numer raportu 18/2014
Temat Wykup obligacji zwykłych na okaziciela serii G.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 czerwca 2014r. Spółka dokonała całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej emisji 5.000.000,00 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMERA000035", a notowanych przez GPW pod nazwą skróconą "MER0614".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

< Poprzedni     Następny >