MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2014-05-29
Numer raportu 7/2014
Temat Zmiana daty publikacji okresowego raportu rocznego za 2013 rok.
Źródło ebi

Zarząd MERA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lewinie Brzeskim ("Spółka") informuje niniejszym, że zmianie ulega data publikacji okresowego raportu rocznego Spółki za 2013 rok, z dotychczasowej, wskazanej w treści raportu bieżącego Nr 1/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku, a przypadającej dotychczas na dzień 04 czerwca 2014 roku, na nową, przypadającą w dniu 31 maja 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >