MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2014-03-18
Numer raportu 4/2014
Temat Istotna informacja.
Źródło ebi

Mera S.A. informuje, iż SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 56, uruchomiło dla Mera S.A. fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych o nazwie MERA FINANSE FIZ AN. Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy wydał w dniu 11 marca 2014 r. Postanowienie o wpisie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych o numerze RFi 956. Fundusz ma na celu dywersyfikację pozyskiwanego finansowania obcego poprzez emisje certyfikatów inwestycyjnych skierowanych do zamożnych osób prywatnych oraz instytucji. Mera S.A. dzięki uruchomionemu funduszowi planuje w średnim i długim terminie zmniejszenie zadłużenia grupy kapitałowej z tytułu wyemitowanych obligacji korporacyjnych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 2) i § 3 ust. 1 Załącznika Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >