MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2014-12-16 39/2014 Korekta raportu nr 38/2014 z dnia 11.12.2014 r. ebi
2014-12-11 38/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-10-21 36/2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.10.2014r. ebi
2014-10-14 35/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-10-09 34/2014 Korekta raportu bieżącego nr 33/2014. ebi
2014-10-08 33/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-10-07 32/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-10-02 31/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-09-30 30/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-09-29 29/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-09-26 28/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-09-24 27/2014 Istotna informacja – uzupełnienie raportu nr 26/2014 z dnia 23.09.2014 r. ebi
2014-09-23 26/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 października 2014r. wraz z projektami uchwał. ebi
2014-09-08 25/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-08-29 24/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-08-25 23/2014 Korekta raportu nr 22/2014 z dnia 25.08.2014 r. ebi
2014-08-25 22/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ebi
2014-07-03 20/2014 Istotna informacja od spółki zależnej. ebi
2014-06-27 19/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2014r. ebi
2014-06-17 18/2014 Wykup obligacji zwykłych na okaziciela serii G. ebi
2014-06-06 17/2014 Uzupełnienie informacji o umorzeniu części obligacji zwykłych na okaziciela serii G. ebi
2014-06-05 16/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-06-05 15/2014 Korekta raportu nr 14/2014 z dnia 04.06.2014 r. ebi
2014-06-04 14/2014 Skup akcji własnych. ebi
2014-06-04 13/2014 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2014-06-03 12/2014 Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych. ebi
2014-06-03 11/2014 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2014-05-31 10/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014r. wraz z projektami uchwał. ebi
2014-05-29 7/2014 Zmiana daty publikacji okresowego raportu rocznego za 2013 rok. ebi
2014-05-22 6/2014 Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Emitenta aportem do spółki zależnej LB PARK Sp. z o.o. ebi
2014-03-18 4/2014 Istotna informacja. ebi
2014-01-28 2/2014 Korekta raportu dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych w 2014r - korekta. ebi
2014-01-28 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014r. ebi