MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-12-27
Numer raportu 32/2013
Temat Zbycie udziałów podmiotu zależnego.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, iż: w dniu 7.11.2013 r. Emitent sprzedał 550 (pięćset pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki Opolski Inkubator Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za łączną kwotę 275000,00 złotych (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

W dniu 27.12.2013 r. Emitent sprzedał 450 (czterysta pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki Opolski Inkubator Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za łączną kwotę 225000,00 złotych (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Dokonana sprzedaż jest kolejnym krokiem reorganizacji w celu utworzenie jednolitej organizacyjnie Grupy Kapitałowej działającej w branży drzewno-budowlanej. Transakcja z dnia 27.12.2013 r. jest istotna dla Emitenta ze względu na fakt, iż w jej wyniku MERA S.A. zbyła wszystkie posiadane udziały w spółce Opolski Inkubator Przemysłowo-Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni