MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-12-06
Numer raportu 31/2013
Temat Wykup obligacji własnych.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 6 grudnia 2013r. Spółka dokonała całkowitego, terminowego wykupu obligacji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMERA000043", a notowanych przez GPW pod nazwą skróconą "MER01213".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

< Poprzedni     Następny >