MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-10-01
Numer raportu 25/2013
Temat Realizacja istotnej umowy przez Spółkę zależną.
Źródło ebi

Zarząd Emitenta informuje, że otrzymał informację od Spółki zależnej (dalej "Spółka"), iż w dniu 30.09. 2013 r.został spełniony warunek konieczny do nabycia udziałów tj. dokonano zapłaty za udziały, w spółce z branży budowlanej specjalizującej się w budownictwie infrastrukturalnym i hydrotechnicznym.

Na mocy umowy, Spółka przejmie udziały Spółki, stanowiące 51% kapitału. Łączną wartość środków zainwestowanych w różnej postaci w nowo nabyty podmiot Spółka szacuje w granicach do 0,5 mln zł.

Zainwestowane środki przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego oraz materiałów niezbędnych do realizacji nowo pozyskanych kontraktów.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt.2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >