MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-09-05
Numer raportu 24/2013
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Catalyst dla obligacji serii J.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1030/2013 podjętą w dniu 4 września 2013 r. postanowił określić dzień 6 września 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 12.300 (dwunastu tysięcy trzystu) obligacji na okaziciela serii J Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMERA000050".

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawił notować wyżej wymienione obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MER0616".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

< Poprzedni     Następny >