MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-07-16
Numer raportu 17/2013
Temat Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że Spółka, w drodze transakcji pakietowych nabyła w dniu 15.07.2013r. łącznie 1.400 sztuk własnych obligacji serii G, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) każda, wprowadzonych do obrotu na ASO Catalyst, o terminie zapadalności przypadającym na czerwiec 2014r. Nabycie obligacji nastąpiło w celu umorzenia. Wartość nominalna nabytych obligacji wyniosła 1.400.000,00zł.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu ASO i § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

< Poprzedni     Następny >