MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-06-28
Numer raportu 14/2013
Temat Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A z siedzibą w Lewinie Brzeskim (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2013r. Walne Zgromadzenie oraz Pan Edward Traka, korzystający ze swojego statutowego uprawnienia osobistego, powołali na nową trzyletnią kadencję:

 • Panią Brygidę Kolenda-Łabuś, ze skazaniem na Przewodniczącą Rady Nadzorczej
 • Panią Renatę Bednarek
 • Panią Anetę Narejko
 • Pana Tomasza Maciasia
 • Pana Stanisława Kulpaczyńskiego

Członkowie Rady Nadzorczej są tożsami z członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.


Brygida Kolenda-Łabuś - Przewodnicząca RN, Wykształcenie wyższe prawnicze UMCS Lublin.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1973-1974r. - kierownik Działu Spraw Pracowniczych - PKS Opole Oddział Brzeg,
 • 1975-1982r. - kierownik Działu Spraw Pracowniczych - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" w Kedzierzynie-Koźlu,
 • 1982-1990r. - zastępca dyrektora ds. gospodarki mieszkaniowej - Zastępca Prezesa - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" w Kedzierzynie-Koźlu,
 • 1992-2001r. - Bank Przemysłowo-Handlowy SA Oddział w Kędzierzynie-Koźlu - dyrektor Oddziału,
 • 2001-2002r. - Term Serwis SA Kędzierzyn-Koźle - Dyrektor Finansowy - Zastępca Prezesa,
 • 2002-2011r. - Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle - Zastępca Prezydenta ds. gospodarki przestrzennej i inwestycyjno-remontowej.

Pełnione funkcje w radach nadzorczych:

 • Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu - przed przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę SP Minister Przemysłu powołał radę nadzorczą, której przekazał znaczną część swoich uprawnień właścicielskich,
 • Elektrownia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - Zastępca Przewodniczącego,
 • Inparco spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu - Zastępca Przewodniczącego.

Aneta Narejko - Członek RN, Wykształcenie średnie techniczne, policealne.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1992 - 1997r. sprzedawca w Firmie IMAREX w Opolu,
 • 1997 - 1998r. sprzedawca w Firmie HP MCHell s.c. w Opolu,
 • 1999 - 2000r. asystentka zarządu Artim Sp. z o.o. w Opolu,
 • od 2000r. nadal menadżer ds. sprzedaży w MERA S.A.

Tomasz Maciaś - Członek RN, Wykształcenie wyższe ekonomiczne, Uniwersytet Opolski.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1995-1998r. osoba zarządzająca w ramach własnego przedsiębiorstwa oraz jako doradca finansowo-kredytowy w sektorze prywatnym,
 • 1998 -2000r. praca w pionie kredytowym w Banku Zachodnim S.A.,
 • 2000 - 2001r. Dyrektor Finansowy w spółce w sektorze prywatnym oraz funkcja kierującego placówką Banku PBK S.A.,
 • od 2001 roku związany z bankiem BGŻ S.A. w ramach pionu klientów instytucjonalnych gdzie zajmuje stanowiska kierownicze związane z obsługą i kredytowaniem klientów instytucjonalnych oraz zarządzaniem placówkami Banku.

Stanisław Kulpaczyński - Członek RN, wykształcenie wyższe ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1967 - 1994 r. Mistrz ds. zabezpieczeń - Elektrociepłownia Wrocław,
 • 1994 - 2010 r. Kierownik Oddziału Wykonawstwa, Dyrektor Działu Produkcji, Z-ca Dyrektora Zakładu Energetycznego, Z-ca Dyrektora Inwestycji i Rozwoju Sieci - Przedsiębiorstwo Energetyczne "ESV",
 • od 2010r. Doradca ds. Inwestycji i Rozwoju, Przedsiębiorstwo Energetyczne "ESV".

Renata Bednarek - Członek RN , wykształcenie wyższe prawnicze, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2002 - 2004r. referent w Kancelarii radców Prawnych w Opolu,
 • 2004 - 2012r. Specjalista do spraw Prawno-Administracyjnych w MERA SA w Lewinie Brzeskim,
 • od 2013 - osoba zarządzająca w ramach własnego przedsiębiorstwa oraz jako doradca prawno-administracyjny.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >