MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-06-18
Numer raportu 12/2013
Temat Powołanie Zarządu nowej kadencji MERA S.A.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A z siedzibą w Lewinie Brzeskim (Spółka, Emitent) informuje, iż Rada Nadzorcza na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki w związku z upływem terminu kadencji Zarządu uchwałą nr 6/06/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku powołała Zarząd na nową wspólną trzyletnią kadencję w składzie:

  • Pan Adam Koneczny - Prezes Zarządu
  • Pan Mirosław Rutowicz - Wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu są tożsami z członkami Zarządu poprzedniej kadencji.

Pan Adam Koneczny - Prezes Zarządu, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne

Doświadczenia zawodowe:

  • 1996 r. - 2001 r. p. o. z-ca dyrektora oddziału banku BPH S.A.
  • 2001 r. - 2002 r. dyrektor ekonomiczny MERA Schody Spółka z o.o.
  • od 2002 r. - prezes zarządu MERA Schody sp. z o.o. (MERA SA)
  • od 2009 r. - wiceprezes zarządu Klon sp.z o.o. (KLON SA)

Według posiadanych przez Spółkę informacji Pan Adam Koneczny nie wykonuje działalności konkurencyjnej względem Emitenta.Pan Adam Koneczny nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mirosław Rutowicz - Wiceprezes Zarządu, posiada wykształcenie średnie stolarskie

Doświadczenia zawodowe:

  • 1982 r. - 1999 r. praca w firmach stolarsko-meblarskich w kraju i za granicą
  • 1999 r. - 2005 r. dyrektor ds. produkcji MERA Schody sp. z o. o. (MERA SA)
  • od 2005 r. wiceprezes zarządu MERA Schody sp. z o. o. (MERA SA)

Według posiadanych przez Spółkę informacji Pan Mirosław Rutowicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej względem Emitenta.Pan Mirosław Rutowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

< Poprzedni     Następny >