MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-03-25
Numer raportu 5/2013
Temat Korekta raportu zawierającego informację na temat stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.
Źródło ebi

Zarząd MERA SA z siedzibą w Lewinie Brzeskim przesyła korektę RB nr 4/2013 z dnia 25.03.2013 r. zawierającego oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Korekta dotyczy nazwy załączonego pliku gdzie w nazwie znalazły się znaki graficzne uniemożliwiajace jego otwarcie.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >