MENU

Raporty bieżące:


2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2013-02-05
Numer raportu 2/2013
Temat Rozwiązanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym wpłynęła od Spółki zależnej informacja o rozwiązaniu umowy z Podwykonawcą o wykonanie robót w ramach inwestycji pn. "Regulacja potoku Lesk w km 9+527 - 13+830 w m. Czarny Bór"

Obecnie Spółka zamierza poprowadzić budowę własnymi środkami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >