MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2013-12-27 32/2013 Zbycie udziałów podmiotu zależnego. ebi
2013-12-06 31/2013 Wykup obligacji własnych. ebi
2013-11-20 29/2013 Uzupełnienie informacji o umorzeniu części obligacji zwykłych na okaziciela serii H. ebi
2013-11-07 26/2013 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2013-10-01 25/2013 Realizacja istotnej umowy przez Spółkę zależną. ebi
2013-09-05 24/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Catalyst dla obligacji serii J. ebi
2013-08-20 23/2013 Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii J MERA S.A. ebi
2013-08-08 20/2013 Uzupełnienie informacji o umorzeniu części obligacji zwykłych na okaziciela serii G i H. ebi
2013-07-31 19/2013 Przedterminowy wykup obligacji serii C. ebi
2013-07-17 18/2013 Emisja Obligacji. ebi
2013-07-16 17/2013 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2013-07-04 16/2013 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2013-07-02 15/2013 Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia. ebi
2013-06-28 14/2013 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. ebi
2013-06-28 13/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2013r. ebi
2013-06-18 12/2013 Powołanie Zarządu nowej kadencji MERA S.A. ebi
2013-06-07 11/2013 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ebi
2013-05-31 9/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013r. wraz z projektami uchwał. ebi
2013-03-25 5/2013 Korekta raportu zawierającego informację na temat stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. ebi
2013-03-25 4/2013 Informacja na temat stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. ebi
2013-02-05 2/2013 Rozwiązanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną. ebi
2013-01-11 1/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r. ebi