MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-12-03
Numer raportu 27/2012
Temat Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora dla akcji.
Źródło ebi

Zarząd Mera S.A. ("Emitent") informuje, iż zawarł umowę o pełnienie funkcji Animatora dla akcji lub praw do akcji (PDA) z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni