MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-12-03
Numer raportu 26/2012
Temat Rozwiązanie umowy o podtrzymywanie płynności obrotu akcjami.
Źródło ebi

Zarząd Mera S.A. ("Emitent") informuje, iż rozwiązał umowę o podtrzymywanie płynności obrotu akcjami na rynku NewConnect na rzecz Emitenta przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Okres wypowiedzenia upłynie w dniu 31.12.2012r.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >