MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-08-22
Numer raportu 23/2012
Temat Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje iż w dniu wczorajszym b. r. wpłynęła od Spółki zależnej informacja o zawarciu przez nią znaczącej umowy na roboty hydrotechniczne o wartości 2273116,91 zł. (brutto) pomiędzy Spółką zależną jako Głównym Wykonawcą, a Kontrahentem z realizacją do listopada 2012 r.

Postanowienia opisywanej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju kontraktach.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe oraz potwierdza realizację założeń biznesowych zmierzających do rozwoju Grupy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >