MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-07-19
Numer raportu 19/2012
Temat Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła od Spółki zależnej Sitcontec Polska S.A. z siedzibą w Bolesławcu informacja o zawarciu umowy. Na jej podstawie Spółka zależna zleciła podwykonawstwo robót w ramach inwestycji pn. "Regulacja potoku Lesk w km 9+527 - 13+830 w m. Czarny Bór" Kontrahentowi. Szacunkowa wartość umowy wynosi 6 570 385,20 PLN netto. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót.

Termin zakończenia prac został ustalony na 30.10.2014 r.

Pozostałe postanowienia opisywanej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju kontraktach.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

< Poprzedni     Następny >