MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-06-11
Numer raportu 14/2012
Temat Informacja zgodnie z \"Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect\"
Źródło ebi

Zarząd Spółki, działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" informuje, że w wyniku przeoczenia Spółka naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu bieżącego dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r.

Raport bieżący nr 13/2012 został przekazany dnia 11 czerwca 2012 r., a zgodnie z obowiązującymi regulacjami powinien być przekazany najpóźniej dnia 10 czerwca 2012 r.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

< Poprzedni     Następny >