MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-04-24
Numer raportu 7/2012
Temat Wykup obligacji własnych zamiennych.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2012r. zakończył proces wykupu obligacji zamiennych na okaziciela serii D na łączną kwotę 3.000.000 zł. Obligacje zamienne na akcje były obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, o wartości nominalnej 100 zł każda, i cenie konwersji określonej na 5 zł. W związku z brakiem złożenia wniosków przez zainteresowane osoby obligacje nie zostały skonwertowane na akcje.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

< Poprzedni     Następny >