MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-01-09
Numer raportu 2/2012
Temat Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Catalyst dla obligacji serii H.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 19/2012 podjętą w dniu 5 stycznia 2011 r. postanowił określić dzień 11 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMERA000043":

  1. 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji serii H1,
  2. 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji serii H2,
  3. 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji serii H3;
  4. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawił notować wyżej wymienione obligacje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MER01213".

    Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

< Poprzedni     Następny >