MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2012-01-02
Numer raportu 1/2012
Temat Zawarcie umów sprzedaży i pożyczki akcji Teliani Valley Polska.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że otrzymał podpisane umowy pomiędzy MERA S.A., a Panią Joanna Traka (znaczącym akcjonariuszem MERA SA) dotyczące sprzedaży oraz pożyczki przez MERA S.A. na rzecz Pani Joanny Traka akcji Teliani Valley Polska SA. Spółka traktuje transakcję jako kolejny krok na drodze do poprawy przejrzystości finansów Grupy i budowy grupy działającej wyłącznie w branży budowlanej i drzewnej.

Umowa sprzedaży zawarta została na sprzedaż 650.000 akcji Teliani Valley Polska w cenie 1,54 zł. za sztukę. Umowa pożyczki zawarta została na liczbę 2.047.835 akcji. Zgodnie z Umową pożyczki cena, po jakiej nastąpi rozliczenie transakcji pożyczki wynosi 1,56 zł za sztukę. Ceny rozliczeniowe transakcji zostały ustalone powyżej obecnego kursu giełdowego, gdyż w zgodnej opinii obu stron transakcji na chwilę obecną odzwierciedlają rzeczywistą wartość pakietu kontrolnego Spółki Teliani Valley SA. W wyniku obu transakcji Pani Joanna Traka stała się większościowym akcjonariuszem Spółki Teliani Valley Polska SA.

Umowa pożyczki akcji ma na celu umożliwienie pełnomocnikom Pani Joanny Traka kontynuowanie i zakończenie negocjacji związanych ze zbyciem akcji Teliani Valley Polska SA. i przewiduje możliwość zapłaty za akcje w przypadku wcześniejszego ich zbycia przez panią Joannę Traka za zgodą MERA SA.

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Następny >