MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data Numer raportu Temat Źródło
2012-12-03 27/2012 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora dla akcji. ebi
2012-12-03 26/2012 Rozwiązanie umowy o podtrzymywanie płynności obrotu akcjami. ebi
2012-10-04 24/2012 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą. ebi
2012-08-22 23/2012 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną. ebi
2012-08-16 22/2012 Korekta raportu okresowego za II kwartał 2012 roku. ebi
2012-08-14 21/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki. ebi
2012-07-19 19/2012 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną. ebi
2012-06-28 18/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2012r. ebi
2012-06-20 17/2012 Zawarcie znaczących umów przez Spółkę zależną. ebi
2012-06-11 14/2012 Informacja zgodnie z \"Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect\" ebi
2012-06-11 13/2012 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego. ebi
2012-06-06 12/2012 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ebi
2012-06-01 11/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ebi
2012-06-01 10/2012 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki. ebi
2012-05-23 9/2012 Informacja od spółki zależnej SITCONTEC POLSKA S.A. z siedzibą w Bolesławcu. ebi
2012-04-24 7/2012 Wykup obligacji własnych zamiennych. ebi
2012-02-15 6/2012 Podjęcie działań zmierzających do przejęcia podmiotu z branży meblarskiej - ustalenie terminu due diligence ebi
2012-02-14 4/2012 Informacja o wynikach finansowych Mera S.A. za 2011 rok - weryfikacja prognozy. ebi
2012-01-11 3/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku ebi
2012-01-09 2/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Catalyst dla obligacji serii H. ebi
2012-01-02 1/2012 Zawarcie umów sprzedaży i pożyczki akcji Teliani Valley Polska. ebi