MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-06-28
Numer raportu 22/2011
Temat Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Źródło ebi

Spółka informuje, że w dniu 27.06.2011 r. rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył pan Edward Traka, który jednocześnie korzystając z zapisanych w Statucie uprawnień powołał na swoje miejsce Panią Brygidę Kolendę-Łabuś. Pan Edward Traka jest największym akcjonariuszem MERA S.A., posiadającym 50,01% akcji i 66,68% głosów (wszystkie akcje to akcje imienne nie wprowadzone do obrotu).

Zmiana w składzie RN ma na celu powołanie w dniu dzisiejszym w skład RN MERA S.A. członka spełniającego kryteria niezależności.

Nowo powołana przewodnicząca RN Pani Brygida Kolenda-Łabuś posiada wykształcenie prawnicze. Dotychczas pelniła szereg funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach z udziałem skarbu państwa, banku oraz jednostce samorządu lokalnego. W przeszłości była członkiem kilku rad nadzorczych oraz posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

< Poprzedni     Następny >