MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-06-21
Numer raportu 20/2011
Temat Emisja obligacji.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2011 roku wpłynęły na rachunek środki pieniężne z zakończonej sukcesem emisji obligacji trzyletnich serii G, której wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych.


Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy.

Rodzaj emitowanych obligacji: na okaziciela, z kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu.

Wielkość emisji - 5000 szt. obligacji.

Wartość nominalna obligacji jest równa 1000,00 zł, cena emisyjna wynosi 1000,00 zł.

Okres - 36 miesięcy.

Warunki wypłaty oprocentowania - odsetki będą naliczane kwartalnie według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M + marża.

Obligacje są niezabezpieczone.

Obligacje serii G nie są obligacjami zamiennymi na akcje.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

< Poprzedni     Następny >