MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-06-16
Numer raportu 19/2011
Temat Zawarcie znaczącej umowy.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 roku Emitent uruchomił środki finansowe z tytułu zawartej umowy kredytu inwestycyjnego z BPS SA z siedzibą w Warszawie Oddział w Opolu. Kwota kredytu wynosi 1750000,00 EUR. Okres spłaty kredytu wynosi 120 miesięcy. Przedmiotowy kredyt został zaciągnięty w celu spłaty droższego finansowania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >