MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-06-10
Numer raportu 16/2011
Temat Zmiana daty przekazania raportu rocznego 2010 r.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje, że raport roczny za 2010 r., którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona raportem bieżącym nr 1/2011 na dzień 15 czerwca 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 12 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >