MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-06-01
Numer raportu 15/2011
Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.06.2011r. wraz z projektami uchwał i formularzem do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

< Poprzedni     Następny >