MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-05-31
Numer raportu 14/2011
Temat Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Lewinie Brzeskim informuje iż w dniu wczorajszymr. wpłynęła od Spółki zależnej informacja o zawarciu przez nią w dniu 27 maja 2011 r. umowy o wartości 3407100 zł (brutto) pomiędzy Spółką zależną, a Kontrahentem, na roboty hydrotechniczne z realizacją do 30 października br.

Postanowienia opisywanej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju kontraktach.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższych umów potwierdza realizację założeń biznesowych zmierzających do rozwoju Grupy oraz prognoz przychodów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >