MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-04-22
Numer raportu 10/2011
Temat Skonsolidowane przychody Grupy Mera w I kw. 2011 r.
Źródło ebi

Zarząd Mera ("Spółka") niniejszym przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach osiągnętych przez Spółkę oraz jej podmioty zależne ("Grupa") w okresie pierwszych trzech miesięcy 2011 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły niespełna 8,5 mln zł w porównaniu do 6,5 mln zł. w analogicznym okresie 2010 r. (wzrost o 30%). Na przychody skonsolidowane składają się wyniki: Mera S.A. (podmiot dominujący, Polska), HST Treppen GmbH (Niemcy), Arktic - Treppentechnik GmbH (Niemcy), Klon Sp. z o.o. (Polska), Mera Logistic Sp. z o.o. (Polska) oraz MKR sp. z o. o. (Polska).

Głównymi czynnikami wpływającymi na przychody Spółki i Grupy w okresie 1 stycznia - 31 marca 2011 r. były dywersyfikacja sprzedaży pomiędzy rynkiem krajowym i rynkami zagranicznymi oraz silna pozycja Spółki i Grupy na rynkach jej działalności, która przełożyła się na wzrost poziomu sprzedaży.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po analizie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki i podmiotów zależnych, oczekuje kontynuacji pozytywnego trendu na wynikach Spółki i Grupy w następnych okresach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

< Poprzedni     Następny >