MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-04-22
Numer raportu 9/2011
Temat Informacja od spółki zależnej KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. otrzymał informację od spółki zależnej KLON S.A. z siedzibą w Nowej Świętej, że w dniu wczorajszym wpłynęło do niej postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Klon Spółka Akcyjna.

Spółka ta powstała w wyniku przekształcenia Spółki zależnej KLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie jest wstępem do pozyskania nowych kapitałów do Spółki, co umożliwi dynamiczny i długotrwały jej rozwój. W 2010 r. Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 11,5 mln zł. i zysk netto w wysokości 484 tys. zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

< Poprzedni     Następny >