MENU

Raporty bieżące:


2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-03-23
Numer raportu 4/2011
Temat Podpisanie umowy inwestycyjnej.
Źródło ebi

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał podpisaną umowę inwestycyjną ze spółką z branży budowlanej, specjalizującą się w inwestorstwie zastępczym (dalej "Spółka").

Na mocy umowy, MERA S.A. obejmie udziały w podwyższonym kapitale przejmowanego podmiotu, stanowiące 63% kapitału. Wartość umowy opiewa na 360.000 zł.

Środki pozyskane przez Spółkę w ramach umowy inwestycyjnej przeznaczone są na zakończenie prac nad zintegrowanym systemem internetowym CRM nadzorującym proces budowy domu.

Spółka osiągnie w 2011 r. obrót w wysokości 1,2 mln zł i dodatni wynik finansowy. W 2012 r., dzięki inwestycji realizowanej ze środków umowy inwestycyjnej, przewiduje się 3 mln zł przychodów. W ramach realizacji umowy inwestycyjnej, Zarząd przejmowanego podmiotu przystąpi do przekształcenia spółki w spółkę akcyjną.

Przejmowana Spółka będzie ważnym dopełnieniem Grupy MERA, z uwagi na usługi komplementarne do dotychczas realizowanych w Grupie.

< Poprzedni     Następny >