MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-03-17
Numer raportu 3/2011
Temat Podpisanie umowy inwestycyjnej.
Źródło ebi

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał podpisaną umowę inwestycyjną ze spółką z branży budowlanej, specjalizującą się w budownictwie infrastrukturalnym i hydrotechnicznym (dalej "Spółka").

Na mocy umowy, MERA S.A. obejmie udziały w podwyższonym kapitale Spółki, stanowiące 52% kapitału. Wartość umowy opiewa na 687750,00 zł.

Środki pozyskane przez Spółkę w ramach umowy inwestycyjnej przeznaczone będą na zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego oraz materiałów niezbędnych do realizacji nowo pozyskanych kontraktów. Spółka osiągnie w 2011 r. obrót w wysokości 10 mln zł i dodatni wynik finansowy na poziomie powyżej 0,8 mln zł. W 2012 r., dzięki otrzymanym w tym roku referencjom oraz gwarancjom finasowego wsparcia realizacji portfela zamówień przez MERA SA, przewiduje się dynamiczny wzrost przychodów i zysków w 2012. Nabycie udziałów nastąpi do dnia 01 kwietnia 2011 r.

Realizacja przedmiotowej umowy jest kolejnym krokiem na drodze budowania grupy spółek o profilu działalności szeroko rozumianej produkcji i usług budowalnych.

< Poprzedni     Następny >