MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-12-29
Numer raportu 41/2011
Temat Informacja o zbyciu udziałów w spółce zależnej MKR Spółce z o.o.
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28.12.2011r. dokonał zbycia posiadanych przez Spółkę 1.000 (jednego tysiąca) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w kapitale spółki pod firmą MKR Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Krzemienieckiej 14/16 (45-371 Opole), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242411 ("Spółka Zależna"). Nabywcą udziałów jest osoba fizyczna.

Spółka Zależna była jednostką zależną od Spółki (MERA S.A.) w rozumieniu obowiązujących Spółkę (MERA S.A.) przepisów o rachunkowości i była konsolidowana w jego sprawozdaniu finansowym. Spółka była jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej, posiadała 100 proc. udziałów w Spółce Zależnej i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.

Sprzedaż Spółki jest kolejnym krokiem w procesie budowy sieci sprzedaży w oparciu o zewnętrznych dystrybutorów. Zdaniem Zarządu niniejsza transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wyniki grupy.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni