MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-12-08
Numer raportu 40/2011
Temat Uzupełnienie informacji o umorzeniu 15 415 obligacji zwykłych na okaziciela serii D spółki MERA SA.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2011r., na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki MERA SA, w związku z dokonanym przez Spółkę odkupem w celu umorzenia 15.415 (piętnaście tysięcy czterysta piętnaście) obligacji Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu podjął Uchwałę Nr 1103/11, w której stwierdził, że kodem PLMERA000027 oznaczonych jest 7.585 (siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) obligacji spółki MERA SA. Umorzenie zostało dokonane w dniu 8 grudnia 2011r.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

< Poprzedni     Następny >