MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-12-05
Numer raportu 39/2011
Temat Emisja Obligacji Serii H.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że wpłynęły na rachunek środki pieniężne z zakończonej sukcesem emisji obligacji dwuletnich serii H.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego i pozyskanie środków na planowane inwestycje.

Rodzaj emitowanych obligacji: niezabezpieczone obligacje na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu.

Wielkość emisji - 25.000 sztuk obligacji.

Wartość nominalna - 100,00 zł, cena emisyjna wynosi 100,00 zł.

Okres 24 miesiące.

Warunki wypłaty oprocentowania - odsetki będą naliczane kwartalnie według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M+marża.

Obligacje serii H nie są obligacjami zamiennymi na akcje.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

< Poprzedni     Następny >