MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-11-26
Numer raportu 37/2011
Temat Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 35/2011 dotyczące informacji o umorzeniu 7 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii D spółki MERA SA.
Źródło ebi

Zarząd MERA S.A. ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęła informacja, iż dniu 25 listopada 2011r. na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Zarząd Krajowego Depozytu podjął Uchwałę Nr 1061/11, w której w związku z dokonanym przez Spółkę w dniu 16 listopada 2011r. odkupem w celu umorzenia 7.000 (siedem tysięcy) obligacji Spółki stwierdził, że pozostałe 23.000 (dwadzieścia trzy tysiące) obligacji tej serii spółki MERA SA oznaczonych będzie kodem PLMERA000027.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

< Poprzedni     Następny >