MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-11-24
Numer raportu 36/2011
Temat Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia.
Źródło ebi

Zarząd Spółki MERA S.A. informuje, że spółka nabyła w dniu 22.11.2011 r. 9965 sztuk własnych obligacji zamiennych na akcje serii D, wprowadzonych do obrotu na ASO Catalyst, o terminie zapadalności przypadającym na kwiecień 2012 r. Nabycie obligacji nastąpiło w celu umorzenia. Wartość nabycia obligacji wyniosła 1.007.660,80 zł.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 6 załącznika nr 4 do Regulaminu ASO i § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

< Poprzedni     Następny >