MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-10-28
Numer raportu 31/2011
Temat Uzupełnienie do informacji o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej.
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. informuje, że komunikat nr 30/2011 o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej dotyczy likwidacji spółki zależnej utworzonej w 2010 r. w celu przejęcia produkcji schodów od MERA S. A. Spółka zależna nigdy nie rozpoczęła działalności operacyjnej z powodu niekorzystnej interpretacji przepisów dotyczących dotacji unijnych udzielonych przy zakupie maszyn i urządzeń do produkcji schodów (brak możliwości przeniesienia ich własności na spółkę zależną). Produkcja schodów będzie kontynuowana tak jak dotychczas przez MERA S. A.

Likwidacja ma na celu uproszczenie sprawozdawczości Grupy i nie ma wpływu na wyniki finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >