MENU

Raporty bieżące:


2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Data dodania 2011-10-28
Numer raportu 30/2011
Temat Informacja o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej.
Źródło ebi

Zarząd spółki MERA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MERA SCHODY sp. z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim ("Spółka Zależna") podjęło uchwały o rozwiązaniu Spółki Zależnej i powołaniu likwidatora Spółki Zależnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej postanowiło, iż od momentu otwarcia likwidacji Spółka Zależna będzie posługiwała się firmą z dodatkiem "w likwidacji", wobec czego pełna firma będzie brzmiała: "MERA SCHODY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji".

Spółka Zależna jest jednostką zależną MERA S.A. w rozumieniu obowiązujących MERA S.A. przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jego sprawozdaniu finansowym. MERA S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej, posiada 100 proc. udziałów w Spółce Zależnej i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.

Likwidacja Spółki jest spowodowana niekorzystną interpretacją przepisów dotyczących dotacji unijnych udzielonych przy zakupie maszyn i urządzeń do produkcji schodów.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

< Poprzedni     Następny >